Юрист ЮФ Constructive Lawyers виступили в якості медіатора в сімейній суперечці

Спори, що виникають у зв’язку з виплатою аліментів, є найбільш поширеними в сімейному праві. Проте кожен випадок має свої особливості, пов’язані з інтересами сторін, їх взаємовідносинами та цілями.

У грудня 2015 року юрист ЮФ Constructive Lawyers практики сімейного права виступив у якості медіатора в сімейній суперечці, провівши переговори між двома конфліктуючими сторонами. При цьому метою роботи був виключно захист інтересів дитини.

Завдяки професіоналізму та досвіду в галузі сімейного права, юрист допоміг сторонам усвідомити їх власні інтереси і сприяв прийняттю практичного рішення, що влаштовує обидві сторони, з урахуванням інтересів дитини та захисту її прав. Результатом операції стало виконання в повному обсязі аліментних зобов’язань до досягнення повноліття дитини.

Відгуки клієнтів