Податкова застава. Вікторія Дейнека для Юридичної практики

З набранням чинності Порядка застосування податкової застави органами доходів та зборів, затвердженого Міндоходами, процедура застосування податкової застави стала більш зрозумілою та регламентованою.

«При здійсненні операцій з майном, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди контролюючого органу платник податків несе відповідальність відповідно до закону, у тому числі й кримінальну», — Вікторія Дейнека.

Міністерство доходів та зборів України (далі - Міндоходів) наказом № 572 від 10.10.2013 затвердило Порядок застосування податкової застави органами доходів та зборів (далі - Порядок). Порядок визначає механізм застосування податкової застави органами доходів і зборів та поширюється на платників податків — фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), юридичних осіб (резидентів та нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, які отримують (передають) об'єкти оподаткування або здійснюють діяльність (операції); яка є об'єктом оподаткування відповідно до Податкового кодексу України (далі - ПК) або податкових законів, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків, зборів, платежів згідно з ПК.

Виникнення податкової застави

Майно платника податків, який має податковий борг, передається до податкової застави. Звертаю увагу, що право податкової застави виникає згідно з ПК та не вимагає письмового оформлення. Платнику податків надсилається лише повідомлення про виникнення права податкової застави, що міститься у податковій вимогі.

Таким чином, з цього моменту платнику податків заборонено відчужувати своє майно.

Право податкової застави виникає у разі: несплати у строки суми грошового зобов’язання, визначеного платником податків у податковій декларації, — з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку; несплати у строки суми грошового зобов’язання, визначеного органами доходів та зборів, — з дня виникнення податкового боргу. День виникнення права податкової застави визначається на підставі даних інформаційної системи, ведеться органами доходів та зборів.

Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває у його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права та балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, а також на інше майно, на яке платник податку набуде права власності у майбутньому.

У разі, якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, менша за суму податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно. У разі, якщо балансову вартість такого майна не визначено, його опис здійснюється за результатами оцінки, яка має проводитись відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні».

Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Опис майна

Опис майна до податкової застави здійснюється на підставі рішення про опис майна до податкової застави, яке приймається керівником органу доходів та зборів. Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформляється актом опису майна, що складається податковим керуючим.

До акту опису включається ліквідне майно, яке можна використовувати як джерело погашення податкового боргу. Якщо майно платника податків є неподільним та його балансова вартість більша за суму податкового боргу, таке майно підлягає опису до податкової застави в повному обсязі.

Якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна, не подає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна до податкової застави. Крім того, орган доходів та зборів має право звернутися до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборони відчуження таким платником податків майна та зобов’язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна до податкової застави.

Призупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та заборона відчуження таким платником податків майна діють до дня складання акта опису майна платника податків до податкової застави або акта про відсутність майна, яке може бути описане до податкової застави, або погашення податкового боргу у повному обсязі. Податковий керуючий не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​складання цих актів, зобов’язаний направити банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків рішення про складання актів, що є підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони відчуження майна.

Податкова застава реєструється у відповідному державному реєстрі. Так, орган доходів та зборів у п’ятиденний строк з дня складання акта опису майна зобов’язаний безкоштовно зареєструвати податкову заставу рухомого майна у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, податкову заставу нерухомого майна у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Порядок користування заставним майном, заміна предмета податкової застави

Як правило, платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі. Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, лише за згодою контролюючого органу, а також у разі, якщо контролюючий орган протягом десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (не надано).

Якщо в податковій заставі знаходиться готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди контролюючого органу за кошти за цінами не нижчими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

У разі звернення платника податків з письмовою заявою про заміну предмета податкової застави у зв’язку з необхідністю його відчуження або оренди такий платник податків зобов’язаний замінити його іншим майном такої самої чи більшої вартості. Заміна предмета застави здійснюється лише за згодою органу доходів та зборів. Згода надається протягом десяти днів з дня отримання від платника податків письмової заяви та оформляється шляхом складання акта опису майна (із заміни предмета податкової застави). Зменшення вартості заміненого майна допускається лише за згодою органу доходів та зборів за умови часткового погашення податкового боргу.

При здійсненні операцій із майном, що перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди контролюючого органу платник податків несе відповідальність відповідно до закону, у тому числі й кримінальну.

Таким чином, порядок чітко регламентує дії як органів доходів і зборів, так і платників податків під час застосування податкової застави.

Дейнека Вікторія

«Юридична практика»

№ 50 (833)

10 грудня 2013 року.

Відгуки клієнтів