КСВ

Корпоративна-соціальна відповідальність юридичної фірми «Constructive Lawyers» — це розумне ведення справ з урахуванням інтересів суспільства, участь у соціальних і економічних процесах суспільства та України в цілому.

Корпоративна соціальна відповідальність компанії «Constructive Lawyers» — це філософія ведення бізнесу, в основу якої покладено такі принципи:

  1. Відповідальність за кожного співробітника.

Для нас важливо створювати комфортні та безпечні умови праці для кожного співробітника. Відсутність дискримінації за расовими ознаками, релігійними та політичними переконаннями, віком або досвідом роботи залишається запорукою ефективного розвитку особистості. Прозора система прийняття на роботу, кар'єрного росту, а також звільнення дозволяє кожному співробітнику здійснювати контроль за дотриманням прав людини.

  1. Дотримання етичних стандартів ведення бізнесу.

В умовах жорсткої конкуренції завжди важливо дотримуватися принципів сумлінності, що дозволяє зберегти репутацію компанії та кожного співробітника. Крім того, це дозволяє більш ефективно вести боротьбу з корупцією, перешкоджаючи процесу легалізації тіньових і незаконних доходів.

Проведення круглих столів, конференцій, навчальних заходів та безпосередня участь у них дозволяє більш детально показати діловій спільності принципи та переваги КСВ.

  1. Підтримка високої правової культури.

Відповідальний підхід до кожного клієнта і до вирішення його проблеми дозволяє не тільки надавати юридичні послуги, а й сприяти розвитку правової культури громадян шляхом своєчасного надання інформативних послуг.

  1. Поліпшення економічного та політичного клімату країни.

Для нас важлива якість послуг, що надаються; це, в свою чергу, вимагає постійного розвитку спеціальних знань і розширення сфери впливу. Керуючись зазначеним принципом, ми постійно працюємо на збільшення переліку послуг та створюємо нові робочі місця. Неабияку роль в нашій роботі відіграє активна підтримка та участь в реалізації соціально значущих програм і проектів, ведення благодійної діяльності.

Підвищення громадських стандартів життєдіяльності країни неможливе без постійного розвитку і взаємодопомоги. Взяті за основу принципи допомагають юристам ЮФ «Constructive Lawyers» брати активну участь в покращенні якості життя людей і сприяти соціально-економічному розвитку, як регіонів присутності компанії, так і країни в цілому.

Відгуки клієнтів