Ключові тенденції в судовій практиці угод з нерухомістю. Наталія Яворська для UJBL

Аналіз судової практики свідчить про те, що переважна більшість спорів щодо нерухомості виникали з кредитних правовідносин. Найпоширенішими позовами в цій сфері були позови про визнання іпотечних договорів та договорів поруки недійсними; їх розірвання. Наявність таких спорів обумовлена як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами.

З однієї сторони, поступове зростання курсу іноземної валюти та зменшення доходів боржників стали підставами для неможливості виконання договірних зобов’язань по поверненню грошових коштів по забезпеченим кредитним договорам, а з іншої - звичайне небажання боржників виконувати умови договорів. Недотримання сторонами договорів обов’язкових вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину, відсутність відповідальності за невиконання зобов’язань, недосконалість законодавства та наявність різної судової практики дає боржникам великі можливості для створення довготривалих судових процесів та відстрочення виконання судових рішень.
Значну частину майнових спорів становлять справи про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, дарування та договорів довічного утримання. Некомпетентність та довірливість громадян щороку сприяють зростанню та вдосконаленню шахрайських схем обману при укладенні договорів відчуження нерухомого майна. Актуальними в судовій практиці залишаються позови про розірвання договорів пайової участі в будівництві об'єктів нерухомого майна у зв’язку з істотним порушенням умов договорів забудовниками, зокрема, щодо строків будівництва та введення об'єктів будівництва в експлуатацію.
The Ukrainian Journal of Business Law
Yuridicheskaya Practika Publishing
January-February 2013
Оригінал матеріалу на англійській мові можно прочитати тут.

Відгуки клієнтів