Юристи Constructive Lawyers успішно відстояли інтереси клієнта в адміністративному спорі

Справи, у яких суд припускається помилок при виборі норм права, що підлягають застосуванню до спірних правовідносин, — не новина для сучасного судочинства. Однак коли ця справа розглянута судом ще і з порушенням вимоги щодо юрисдикції такого спору, — тобто із відсутністю у суду компетенції на розгляд спору як такого — неприємно вдвічі. Як за клієнта, що позбавлений у належний спосіб захищати свої права та законні інтереси, так і за судову систему, що відповідними рішеннями принижує свій авторитет у державі.

У жовтні місяці 2016 року зусиллями юристів Юридичної Компанії «Констрактів Лойерз» було аргументовано доведено Вищому адміністративному суду України помилковість висновків першої та апеляційної інстанцій щодо можливості вирішення в порядку адміністративного судочинства спору про визнання незаконними та скасування рішень реєстратора про державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення.

Вищий адміністративний суд України погодився з письмовими доводами представника Компанії про те, що судами попередніх інстанцій безпідставно вирішено питання щодо права власності нашого Клієнта на новостворені нежитлові приміщення, що має розглядатися виключно у порядку цивільної юрисдикції, оскільки в такій ситуації виникає спір про цивільне право.

Відмітимо, що логіко-правовий виклад аргументації правової позиції Юридичної компанії «Констрактів Лойерз» повністю покладено в основу Ухвали Вищого адміністративного суду України по даному питанню.

Отзывы клиентов